Svet staršev

Starši se združujejo v Svet staršev, ki ga sestavljajo izvoljeni predstavniki iz vsakega posameznega oddelka. Namenjen je uresničevanju interesov staršev v šoli in usklajevanju z vodstvom šole. Predsednik sveta staršev je g. Elvin Klobas, njegova namestnica pa je ga. Urška Butinar Lončar. Staršu se prekine mandat, ko njegov otrok zapusti osnovno šolo.

Prvi sestanek Sveta staršev v mesecu septembru skliče ravnateljica. To je konstitutivna seja. Nadaljnje sestanke se sklicuje v skladu z načrtom oz. po potrebi v skladu s Poslovnikom o delu sveta staršev.

Predstavniki sveta staršev v šolskem letu 2022/23

Razred Ime in priimek
1. + 3. Str. Igor Monaro
4. + 5. Str. Nina Brečević
1.a Marina Pegan
1.b Urša Kolar
2.a Darinka Lukin
2.b Damir Marđetko
2.c Tina Simčič Žorž
3.a Urška Bizjak
3.b Barbara Žlak Žafran
3.c Tina Premru
4.a Snježana Brnjak
4.b Tina Bržan
4.c Svetlana Perrone
5.a Gragor Car
5.b Marjana Dragojević
5.c Ines Bobek
6.a Tadej Mejak
6.b Vojka Birsa
6.c Roberto Ceroici
7.a Angelika Lukačić
7.b Zlatka Jarc Butinar
7.c Samanta Kravanja
8.a Natalija Furlanič Šav
8.b Sabina Brković
8.c Tjaša Nižetič Sardžoski
9.a Matej Rebec
9.b Elvin Klobas
9.c Nežika Gorenc

 Poslovnik o delu Sveta staršev
 Prošnja za donatorstvo

Dostopnost