Osnovna šola Lucija, Fazan 1, Portorož
Tel: 05 677 12 34
info@oslucija.si
www.oslucija.si

 Osnovna šola Lucija, Fazan 1, Portorož
Tel: 05 677 12 34
info@oslucija.si
www.oslucija.si

Obvezni izbirni predmeti (7. – 9. razred)

Seznam izbirnih predmetov, ki se izvajajo v letošnjem šolskem letu 2022/23

7. razred 8. razred 9. razred Izvajalec
Nemščina 1     Ingrid Peroša
  Španščina 2   Karla Miculinič
    Računalniška omrežja Miha Steinbacher
Šport za sprostitev Izbrani šport
– košarka
 Šport za zdravje Aleš Belšak
Bojan Jerman
Anja Kolenc
Likovno snovanje 1 Likovno snovanje 2 Likovno snovanje 3 Mojca Lenardič
  Poskusi v kemiji Kemija v življenju Nika Glavina
    Genetika Valentina Budak
Vzgoja za medije – televizija Danilo Badovinac
Gledališki klub Nina Grabljevec
Obdelava gradiv – les Andrejka Ozebek
Sodobna priprava hrane Valentina Budak

Vloge in obrazci

Dostopnost